Belangrijke Adressen

Verenigingsgebouw

Waardsedijk 13
3448 HV Woerden

tel: 0348-414699

Secretariaat

De Jongstraat 41
3461 HT Linschoten

tel: 06-24647274

Bestuursleden
Heeft u zich nou eigenlijk altijd al afgevraagd wie nou waar verantwoordelijk voor is? Hier staan ze allemaal op een rijtje.
Voorzitter : Nico van der Steeg
Secretaris en vice-voorzitter : Arnold van Poeteren
Penningmeester : Nico van der Steeg
Tweede penningmeester : Marjan Langeslag
Muziekcommissie : Arnold van Poeteren
Barcommissie : Tom van Kleef
Public Relations : Nico van der Steeg
Materiaalcommissie : Niels van der Rijst
Jeugdcommissie : Karianne de Leeuw
Evenementencommissie : Jacolien Hoogendoorn
Onderhoudscommissie : Niels van der Rijst
Directie / Instructie
Dirigent harmonie-orkest : Jan van Dam
Dirigent jeugdorkest  : Arnold van Poeteren
Instructrice majorettes : Rianne Boon
Instructeur drumband : René de Jong
Belangrijke E-mail adressen

Wanneer u een e-mail wilt sturen aan Harmonie De Vriendschap, dan kunt u dat doen op een van onderstaande e-mail adressen:

bestuur@harmoniedevriendschap.com
Als er iets is dat bij het bestuur van De Vriendschap onder de aandacht gebracht moet worden, kunt u dit hiernaar versturen.

webmaster@harmoniedevriendschap.com
Wanneer u iets kwijt wilt over de internetpagina van Harmonie De Vriendschap.

secretariaat@harmoniedevriendschap.com
Voor e-mail met vragen over de vereniging en alles wat ermee te maken heeft.

pr@harmoniedevriendschap.com
Weet u een sponsor voor de komende Taptoe of zijn er andere dingen voor public relations?
Laat het hier weten!

Disclaimer
Deze website is een publicatie van Harmonie "De Vriendschap".
Op alle teksten, afbeeldingen en foto's te vinden op deze pagina's en de layout en typografie berust een copyright.
Het geheel of gedeeltelijk overnemen of gebruiken van afbeeldingen en/of teksten dient vooraf schriftelijk gevraagd worden aan de webmaster.
Aan publicaties op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.